GAME
客隊
桂華山
19
Q1 Q2 Q3 Q4 F
桂華山
2 6 6 5 19
聖保羅男女
6 7 10 9 32
日期: 15 Mar 17:30     地點: Ap Lei Chau Sports Centre
主隊
聖保羅男女
32

支持

你支持邊隊?
中華基督教會桂華山中學 聖保羅男女
在處理您的支持,請耐心等待。
桂華山
1. Yuk Tse
2. Ken Chu
3. IKit Chu
4. Tsz Tung Yan
5. 胡俊業
6. 充滿彤嗔
7. Leo Tsui
聖保羅男女
1. Tommy Cho
2. rubylau
3. EW
4. Paul Sin
5. Ma Sir

網站動態

 • Hins
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午3:42
 • Hon man
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十日, 2020 上午3:18
 • Peter Tang
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月八日, 2020 上午3:43
 • Em
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月三日, 2020 上午1:00
 • Kaca
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月二日, 2020 下午1:27