GAME
客隊
慈幼
24
Q1 Q2 Q3 Q4 F
慈幼
8 4 8 4 24
張振興
5 0 6 2 13
日期: 06 Feb 17:00     地點: Ap Lei Chau Sports Centre
主隊
張振興
13

支持

你支持邊隊?
慈幼英文學校(中學部) 張振興伉儷書院
在處理您的支持,請耐心等待。
慈幼
----
張振興
1. Yiu Ho Lee
2. Daniel Tam
3. Bokyui Yam
4. Joe Chan

網站動態

 • Hins
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午3:42
 • Hon man
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十日, 2020 上午3:18
 • Peter Tang
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月八日, 2020 上午3:43
 • Em
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月三日, 2020 上午1:00
 • Kaca
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月二日, 2020 下午1:27