GAME
客隊
漢基
27
Q1 Q2 Q3 Q4 F
漢基
6 0 7 14 27
聖保羅
7 9 5 8 29
日期: 15 Mar 16:15     地點: Ap Lei Chau Sports Centre
主隊
聖保羅
29
漢基國際學校 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 得分 效率
Justin Pang 1 Y 23:54 -7 3 0.0 0.0 1 0.0 4 4.0 2 2 3 1 0.0 1.0
Jonathan Birkett 11 Y 38:58 1 5 1 20.0 2 0.0 0.0 3 1 4.0 3 2 3 2.0 1.0
Max Ting 8 Y 10:00 -1 1 1 100.0 1 0.0 0.0 0.0 1 2.0 0.0
Joey Cheng 10 Y 40:00 -2 8 5 62.5 0.0 3 2 66.7 2 1 3.0 7 2 3 12.0 16.0
Ryan Hsu 4 Y 33:46 -2 3 0.0 1 0.0 0.0 1 1.0 2 2 7 5 0.0 -6.0
Ye Zhang 12 13:46 -6 0.0 5 1 20.0 0.0 2 2.0 1 5 1 3.0 -3.0
Alex Lam 15 13:38 -1 3 1 33.3 0.0 0.0 2 2.0 2 3 3 1 2.0 4.0
Tynan Eurworgparit 3 09:26 2 1 0.0 4 2 50.0 0.0 0.0 3 3 6.0 3.0
Fenton Garvie 9 07:48 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 -1.0
Andrew Yam 6 06:16 2 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0
Gabriel Lee 02:24 4 0.0 0.0 0.0 0.0 1 2 0.0 1.0
總和---- -- -- 24 8 33.3 13 3 23.1 4 2 50.0 12 4 16.0 3 14 11 27 17 27.0 16.0

聖保羅書院 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 得分 效率
a 10 34:58 8 8 1 12.5 0.0 0.0 1 1.0 2 2 2.0 -4.0
Leung Shek Fan 38:43 4 3 0.0 0.0 5 1 20.0 6 4 10.0 1 3 5 1.0 2.0
Tam Hok Yiu 39:42 4 11 2 18.2 0.0 8 3 37.5 7 4 11.0 2 3 11 3 7.0 -2.0
Chow Chun Hin 39:42 4 3 2 66.7 0.0 1 0.0 1 1 2.0 1 4 6 4.0 3.0
Wong Tsz Kit 39:42 4 11 5 45.5 1 0.0 6 3 50.0 3 1 4.0 1 9 4 3 13.0 13.0
Wu Ho Yin 12 04:43 -4 3 1 33.3 0.0 0.0 1 1.0 2.0 1.0
Fung Kei 7 00:58 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
總和---- -- -- 39 11 28.2 1 0 0.0 20 7 35.0 18 11 29.0 4 19 0 26 11 29.0 13.0

支持

你支持邊隊?
漢基國際學校 聖保羅書院
在處理您的支持,請耐心等待。
漢基
1. Ryan Hsu
2. Gabriel Lee
聖保羅
1. Sean Tam
2. Ho Yin Wu
3. Yuk Tse
4. Christy Wong
5. Alvin Wong

網站動態

 • Kingsley li
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期五 下午10:53
 • Tiffany But
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 下午11:32
 • Connie
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午3:32
 • Hins
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十四日, 2020 下午3:42
 • Hon man
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十日, 2020 上午3:18