GAME
客隊
南島
57
Q1 Q2 Q3 Q4 F
南島
13 17 15 12 57
皇仁
1 5 8 5 19
日期: 05 Mar 18:00     地點: Sun Yat Sen Memorial park sports centre
主隊
皇仁
19
南島學校 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 得分 效率
Shiu Presley 12 Y 13:40 17 3 2 66.7 0.0 0.0 1 1.0 1 1 2 4.0 4.0
Chung Ka Hei 4 Y 40:00 38 9 5 55.6 1 1 100.0 6 4 66.7 5 2 7.0 4 4 7 2 17.0 19.0
Yasulca Erui 15 Y 10:12 13 8 4 50.0 0.0 0.0 1 2 3.0 1 1 1 4 8.0 8.0
Chao Richard 13 Y 30:00 31 13 4 30.8 0.0 2 0.0 1 3 4.0 3 0 8.0 4.0
Wong Curtis 5 Y 20:08 27 7 1 14.3 0.0 0.0 1 5 6.0 1 2 1 3 2.0 4.0
Ng Hoa Man 10 12:24 17 0.0 0.0 0.0 1 1.0 1 2 5 0.0 4.0
Virencra De Awis 14 25:16 18 14 8 57.1 0.0 0.0 1 2 3.0 1 3 0 16.0 11.0
Lam Man Tin 6 10:00 7 0.0 0.0 0.0 1 1.0 2 0.0 1.0
Cheng Chun Lung 9 18:25 11 5 1 20.0 0.0 0.0 2 2 4.0 0 2.0 2.0
Joachim Jarlefelt 7 19:51 11 1 0.0 0.0 0.0 2 4 6.0 1 1 3 1 0.0 4.0
總和---- -- -- 60 25 41.7 1 1 100.0 8 4 50.0 15 21 36.0 8 14 1 16 19 57.0 61.0

皇仁書院 兩分 三分 罰球 籃板 其他
球員 號碼 正選 時間 +/- 起手 入球 比率 起手 入球 比率 起手 入球 比率 防守 進攻 總數 助攻 偷波 封阻 失誤 犯規 得分 效率
趙啓亨 1 Y 38:02 -33 3 1 33.3 3 0.0 5 0.0 1 1 2.0 1 2 11 3 2.0 -14.0
羅浚僑 2 Y 29:46 -32 1 0.0 0.0 0.0 2 2 4.0 1 2 0 0.0 2.0
Li Ho Ming 11 Y 29:01 -32 5 1 20.0 0.0 8 5 62.5 0.0 1 1 8 2 7.0 -6.0
Choy Wai Chak 5 Y 20:29 -27 1 0.0 0.0 2 0.0 2 2 4.0 1 3 1 0.0 -1.0
Wong Yan Hon 7 Y 21:35 -28 4 2 50.0 1 0.0 0.0 0 0.0 4.0 1.0
Li Cheuk Yin 12 15:54 -20 4 3 75.0 0.0 0.0 2 1 3.0 1 0 6.0 7.0
Soo Cheuk Hang 8 13:35 -4 2 0.0 0.0 0.0 2 2.0 1 2 0.0 1.0
Ng Lai Him 4 12:24 -6 0.0 0.0 0.0 1 1.0 1 1 0.0 0.0
Lo Ting Kwan 13 09:10 -4 1 0.0 0.0 0.0 1 1 2.0 3 1 0.0 -2.0
So Ching Hin 6 10:00 -4 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 2 1 0.0 -2.0
總和---- -- -- 22 7 31.8 4 0 0.0 15 5 33.3 11 7 18.0 4 5 0 31 11 19.0 -14.0

支持

你支持邊隊?
南島學校 皇仁書院
在處理您的支持,請耐心等待。
南島
1. Leo Tsui
皇仁
----

網站動態

 • Kingsley li
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期五 下午10:53
 • Tiffany But
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 下午11:32
 • Connie
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午3:32
 • Hins
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十四日, 2020 下午3:42
 • Hon man
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十日, 2020 上午3:18