GAME
客隊
聖保羅男女
48
Q1 Q2 Q3 Q4 F
聖保羅男女
8 18 8 14 48
聖士提反
10 6 12 8 36
日期: 15 Mar 11:00     地點: Smithfield Sports Centre
主隊
聖士提反
36
聖保羅男女 聖士提反書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

聖保羅男女 聖士提反書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 20.0

Wong Kai Yan Brian
#8
15.0

Chong Chung Ding
#5
三分入球 0.0

聖保羅12
#
0.0

Leung Hong Yin Marco
#
籃板總數 22.0

Or Man Ho
#6
17.0

Chong Chung Ding
#5
助攻 8.0

Mak Cheuk Nam Mark
#7
3.0

Tong Kelvin
#2
偷波 15.0

Wong Kai Yan Brian
#6
6.0

Tong Kelvin
#4
封阻 2.0

聖保羅12
#1
3.0

Tong Kelvin
#3
得分 48.0

Wong Kai Yan Brian
#21
36.0

Tong Kelvin
#14
效率 51.0

Wong Kai Yan Brian
#17
8.0

Tong Kelvin
#12

留言

支持

你支持邊隊?
聖保羅男女 聖士提反書院
在處理您的支持,請耐心等待。
聖保羅男女
1. Timothy Chan
2. Ronald OR
聖士提反
1. Marco Leung

網站動態

 • 蔡球鞋
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 下午10:00
 • Wing
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午9:44
 • Ringo
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午12:50
 • Daniel Chu
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  七月十日, 2020 上午9:52
 • Mawiknency
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  七月七日, 2020 下午10:31