GAME
客隊
聖保羅男女
38
Q1 Q2 Q3 Q4 F
聖保羅男女
8 13 11 6 38
聖保羅
15 8 11 13 47
日期: 21 Mar 17:30     地點: Sun Yat Sen Memorial park sports centre
主隊
聖保羅
47
聖保羅男女 聖保羅書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

聖保羅男女 聖保羅書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 13.0

Wong Thomas
#5
13.0

Tam Hok Yiu
#5
三分入球 2.0

Lau Ho Hoi Mike
#2
3.0

Wong Tsz Kit
#3
籃板總數 39.0

Lau Ho Hoi Mike
#9
37.0

Tam Hok Yiu
#23
助攻 6.0

Lau Ho Hoi Mike
#2
6.0

Tam Hok Yiu
#5
偷波 9.0

Wong Thomas
#5
6.0

Wong Tsz Kit
#3
封阻 0.0

Lau Ho Hoi Mike
#
1.0

a
#1
得分 38.0

Lau Ho Hoi Mike
#14
47.0

Wong Tsz Kit
#19
效率 23.0

Wong Thomas
#10
48.0

Tam Hok Yiu
#25

留言

支持

你支持邊隊?
聖保羅男女 聖保羅書院
在處理您的支持,請耐心等待。
聖保羅男女
1. Carson Tse
2. rubylau
3. Marcus Cheah
4. EW
5. Charis Tin
6. rubyll
7. Thomas Yik Chai Wong
8. Alan Wong
9. Perry Zai
10. Bally Yenn
11. Allen Chiu
12. Horus Yau
13. Naomi Tam
14. Ivan Ho
聖保羅
1. Sean Tam
2. Jerry Lok
3. Jonathan Mo
4. Kei Fung
5. Tommy Leung
6. Norris Leung
7. Christy Wong
8. Anson Wong
9. KeLvin Wong
10. Tommy Cho
11. Isaac Wong
12. Chow Martin
13. Joshua Lam
14. Alvin Wong
15. Tinki Lo

網站動態

 • Danial MA
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 上午10:34
 • chc
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 上午7:39
 • geraldjai
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  四月十四日, 2021 上午8:57
 • 许永健
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  四月十三日, 2021 上午9:40
 • Chubby Biggie
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  四月十日, 2021 下午6:37