GAME
客隊
漢基
27
Q1 Q2 Q3 Q4 F
漢基
6 0 7 14 27
聖保羅
7 9 5 8 29
日期: 15 Mar 16:15     地點: Ap Lei Chau Sports Centre
主隊
聖保羅
29
漢基國際學校 聖保羅書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

漢基國際學校 聖保羅書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 8.0

Joey Cheng
#5
11.0

Wong Tsz Kit
#5
三分入球 3.0

Tynan Eurworgparit
#2
0.0

a
#
籃板總數 16.0

Justin Pang
#4
29.0

Tam Hok Yiu
#11
助攻 3.0

Alex Lam
#2
4.0

Tam Hok Yiu
#2
偷波 14.0

Jonathan Birkett
#3
19.0

Wong Tsz Kit
#9
封阻 11.0

Joey Cheng
#7
0.0

a
#
得分 27.0

Joey Cheng
#12
29.0

Wong Tsz Kit
#13
效率 16.0

Joey Cheng
#16
13.0

Wong Tsz Kit
#13

留言

支持

你支持邊隊?
漢基國際學校 聖保羅書院
在處理您的支持,請耐心等待。
漢基
1. Ryan Hsu
2. Gabriel Lee
聖保羅
1. Sean Tam
2. Ho Yin Wu
3. Yuk Tse
4. Christy Wong
5. Alvin Wong

網站動態

 • Danial MA
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 上午10:34
 • chc
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 上午7:39
 • geraldjai
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  四月十四日, 2021 上午8:57
 • 许永健
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  四月十三日, 2021 上午9:40
 • Chubby Biggie
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  四月十日, 2021 下午6:37