GAME
客隊
聖若瑟
26
Q1 Q2 Q3 Q4 F
聖若瑟
4 6 16 26 26
聖保羅
6 21 28 34 34
日期: 14 Mar 15:00     地點: Siu Sai Wan Sports Centre
主隊
聖保羅
34
聖若瑟書院 聖保羅書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

聖若瑟書院 聖保羅書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 12.0

Yau Ging Hon
#3
14.0

Tam Hok Yiu
#6
三分入球 0.0

Lee Man Him
#0
0.0

Tam Hok Yiu
#0
籃板總數 26.0

温昱搴
#11
35.0

Leung Shek Fan
#14
助攻 3.0

趙淦麟
#1
2.0

Leung Ka Kiu
#1
偷波 7.0

Yau Ging Hon
#3
9.0

Wong Tsz Kit
#5
封阻 5.0

鄺逸㬢
#3
2.0

Tam Hok Yiu
#1
得分 26.0

鄺逸㬢
#8
34.0

Tam Hok Yiu
#14
效率 16.0

鄺逸㬢
#16
23.0

Leung Shek Fan
#16

留言

支持

你支持邊隊?
聖若瑟書院 聖保羅書院
在處理您的支持,請耐心等待。
聖若瑟
1. Carson Tse
2. Matthew Yee
3. reginald 溫昱搴
4. Allen Chiu
5. Horus Yau
6. Klement Choi
聖保羅
1. Kei Fung
2. Sean Tam
3. Chris Sun
4. Maurice Leung
5. Chow Martin

網站動態

 • tyckelvin1
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期三 下午10:11
 • Jelly
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  六月二十七日, 2020 下午11:15
 • wan
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  六月二十四日, 2020 下午10:40
 • Calvin Cheung
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  六月二十二日, 2020 上午2:32
 • Clddjdo
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  六月二十一日, 2020 上午11:53