GAME
客隊
南島
57
Q1 Q2 Q3 Q4 F
南島
13 17 15 12 57
皇仁
1 5 8 5 19
日期: 05 Mar 18:00     地點: Sun Yat Sen Memorial park sports centre
主隊
皇仁
19
南島學校 皇仁書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

南島學校 皇仁書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 25.0

Virencra De Awis
#8
7.0

Li Cheuk Yin
#3
三分入球 1.0

Chung Ka Hei
#1
0.0

趙啓亨
#
籃板總數 36.0

Chung Ka Hei
#7
18.0

羅浚僑
#4
助攻 8.0

Chung Ka Hei
#4
4.0

趙啓亨
#1
偷波 14.0

Chung Ka Hei
#4
5.0

趙啓亨
#2
封阻 1.0

Joachim Jarlefelt
#1
0.0

趙啓亨
#
得分 57.0

Chung Ka Hei
#17
19.0

Li Ho Ming
#7
效率 61.0

Chung Ka Hei
#19
-14.0

Li Cheuk Yin
#7

留言

支持

你支持邊隊?
南島學校 皇仁書院
在處理您的支持,請耐心等待。
南島
1. Leo Tsui
皇仁
----

網站動態

 • amkmyu
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  9 小時前
 • Li Chan
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  12 小時前
 • q6691399
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午6:22
 • Yip king sum
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期四 下午7:28
 • Chan
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  十一月十二日, 2020 下午11:03