GAME
客隊
聖保羅
13
Q1 Q2 Q3 Q4 F
聖保羅
2 2 9 0 13
聖保羅男女
3 4 9 4 20
日期: 05 Mar 17:00     地點: Sun Yat Sen Memorial park sports centre
主隊
聖保羅男女
20
聖保羅書院 聖保羅男女

兩分比率

三分比率

罰球比率

聖保羅書院 聖保羅男女
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 6.0

Wong Tsz Kit
#3
5.0

Lau Ho Hoi
#1
三分入球 0.0

Tam Hok Yiu
#
3.0

Lau Ho Hoi
#3
籃板總數 26.0

Tam Hok Yiu
#11
26.0

Wu Ian Hyman
#9
助攻 2.0

Tam Hok Yiu
#1
4.0

Wong Yik Chai
#3
偷波 12.0

Tam Hok Yiu
#4
12.0

Cheah Marcus Zhi Yuan
#4
封阻 3.0

Tam Hok Yiu
#3
2.0

Cheah Marcus Zhi Yuan
#1
得分 13.0

Wong Tsz Kit
#6
20.0

Lau Ho Hoi
#12
效率 -10.0

Tam Hok Yiu
#9
5.0

Lau Ho Hoi
#6

留言

支持

你支持邊隊?
聖保羅書院 聖保羅男女
在處理您的支持,請耐心等待。
聖保羅
1. Kei Fung
2. Jerry Lok
3. KeLvin Wong
4. Chow Martin
5. Sean Tam
6. Alvin Yung
7. Chris Sun
8. Christy Wong
9. Tommy Cho
聖保羅男女
1. Charis Tin
2. Annette Ho
3. frankie fong
4. Lau Michael

網站動態

 • 82198091
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  15 小時前
 • ゼロちゃん
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  八月九日, 2020 上午4:45
 • Lth
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  八月四日, 2020 下午6:55
 • qwewewew
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  八月三日, 2020 下午2:16
 • lauthing
  連接到球員 蘇國駿
  七月二十八日, 2020 下午1:12