GAME
客隊
聖保羅
36
Q1 Q2 Q3 Q4 F
聖保羅
10 21 25 36 36
南島
4 8 12 20 20
日期: 27 Feb 16:00     地點: Siu Sai Wan Sports Centre
主隊
南島
20
聖保羅書院 南島學校

兩分比率

三分比率

罰球比率

聖保羅書院 南島學校
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 14.0

Tam Hok Yiu
#10
9.0

Chao Richard
#3
三分入球 0.0

Tam Hok Yiu
#0
0.0

Chung Ka Hei
#0
籃板總數 15.0

Tam Hok Yiu
#4
28.0

Shiu Presley
#9
助攻 3.0

Tam Hok Yiu
#3
3.0

Chao Richard
#2
偷波 12.0

Leung Ka Kiu
#4
15.0

Chao Richard
#6
封阻 0.0

Tam Hok Yiu
#0
1.0

Chao Richard
#1
得分 36.0

Tam Hok Yiu
#24
20.0

Chao Richard
#6
效率 21.0

Tam Hok Yiu
#18
6.0

Chao Richard
#11

留言

支持

你支持邊隊?
聖保羅書院 南島學校
在處理您的支持,請耐心等待。
聖保羅
1. Tommy Cho
2. Jethro Wong
3. Jerry Lok
4. Norris Leung
5. KeLvin Wong
6. Ho Yin Wu
7. Kei Fung
8. Chow Martin
9. Sean Tam
10. Jason Lin
11. Kenneth Ma
南島
1. Leo Tsui

網站動態

 • Mawiknency
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  17 小時前
 • litfatjj
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 上午12:37
 • 黃舒婷
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午4:43
 • 葉漢東
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午5:58
 • Lee Kin Wai
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午4:15