GAME
客隊
皇仁
26
Q1 Q2 Q3 Q4 F
皇仁
3 6 7 10 26
聖保羅
13 22 8 19 62
日期: 01 Feb 16:00     地點: Sun Yat Sen Memorial park sports centre
主隊
聖保羅
62
皇仁書院 聖保羅書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

皇仁書院 聖保羅書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 9.0

Chan Ho Ting
#4
30.0

Tam Hok Yiu
#12
三分入球 2.0

Lo Tsun Kiu
#1
0.0

Tam Hok Yiu
#
籃板總數 15.0

Lo Tsun Kiu
#4
34.0

Tam Hok Yiu
#11
助攻 5.0

Lo Tsun Kiu
#2
13.0

Leung Ka Kiu
#6
偷波 6.0

Choy Wai Chak
#1
9.0

Wong Tsz Kit
#4
封阻 0.0

Choy Wai Chak
#
1.0

Tam Hok Yiu
#1
得分 26.0

Chan Ho Ting
#9
62.0

Tam Hok Yiu
#24
效率 4.0

Lo Tsun Kiu
#7
86.0

Tam Hok Yiu
#31

留言

支持

你支持邊隊?
皇仁書院 聖保羅書院
在處理您的支持,請耐心等待。
皇仁
----
聖保羅
1. Ho Yin Wu
2. KeLvin Wong
3. Allan Santon Cheung
4. Jonathan Shum
5. Sean Tam
6. Chow Martin
7. Bosco Ying
8. Kei Fung
9. Preston Leung

網站動態

 • Hins
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十四日, 2020 下午3:42
 • Hon man
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月十日, 2020 上午3:18
 • Peter Tang
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月八日, 2020 上午3:43
 • Em
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月三日, 2020 上午1:00
 • Kaca
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  九月二日, 2020 下午1:27