GAME
客隊
聖保羅男女
38
Q1 Q2 Q3 Q4 F
聖保羅男女
7 11 12 8 38
皇仁
0 0 4 4 8
日期: 24 Jan 18:00     地點: Sun Yat Sen Memorial park sports centre
主隊
皇仁
8
聖保羅男女 皇仁書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

聖保羅男女 皇仁書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 18.0

Wong Kai Chung Alan
#4
4.0

Choy Wai Chak
#1
三分入球 0.0

Zai Perry
#0
0.0

Choy Wai Chak
#0
籃板總數 31.0

Wu Ian Hyman
#8
15.0

Choy Wai Chak
#3
助攻 4.0

Wong Yik Chai
#4
1.0

Chan Ho Ting
#1
偷波 14.0

Wong Yik Chai
#4
6.0

Chan Ho Ting
#2
封阻 1.0

Wong Ernest
#1
1.0

Li Cheuk Yin
#1
得分 38.0

Wong Kai Chung Alan
#8
8.0

Choy Wai Chak
#2
效率 47.0

Wong Yik Chai
#13
-12.0

Lo Tsun Kiu
#2

留言

支持

你支持邊隊?
聖保羅男女 皇仁書院
在處理您的支持,請耐心等待。
聖保羅男女
1. Alan Wong
2. Annette Ho
3. Charis Tin
4. Ryan Ho
5. Thomas Yik Chai Wong
6. EW
7. Ian Wu
8. Perry Zai
9. Won Larry
皇仁
----

網站動態

 • 82198091
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  15 小時前
 • ゼロちゃん
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  八月九日, 2020 上午4:45
 • Lth
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  八月四日, 2020 下午6:55
 • qwewewew
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  八月三日, 2020 下午2:16
 • lauthing
  連接到球員 蘇國駿
  七月二十八日, 2020 下午1:12