GAME
客隊
鄧肇堅
33
Q1 Q2 Q3 Q4 F
鄧肇堅
6 17 27 33 33
皇仁
12 16 26 29 29
日期: 21 Mar 16:00     地點: Western Park Sports Centre - Arena
主隊
皇仁
29
聖公會鄧肇堅中學 皇仁書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

聖公會鄧肇堅中學 皇仁書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 15.0

Altarejas,Doryll Mar Manayem
#13
11.0

chau ka chun
#3
三分入球 0.0

楊文
#0
0.0

fung long to
#0
籃板總數 39.0

Altarejas,Doryll Mar Manayem
#21
19.0

chan hoi yip
#4
助攻 5.0

楊文
#2
8.0

chan wai sum
#7
偷波 4.0

趙朗義
#2
16.0

chan hoi yip
#3
封阻 3.0

Altarejas,Doryll Mar Manayem
#2
0.0

fung long to
#0
得分 33.0

Altarejas,Doryll Mar Manayem
#28
29.0

chan wai sum
#10
效率 28.0

Altarejas,Doryll Mar Manayem
#40
23.0

chan wai sum
#14

留言

支持

你支持邊隊?
聖公會鄧肇堅中學 皇仁書院
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Mawiknency
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 下午10:31
 • litfatjj
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期二 上午12:37
 • 黃舒婷
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午4:43
 • 葉漢東
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午5:58
 • Lee Kin Wai
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午4:15