GAME
客隊
華仁
49
Q1 Q2 Q3 Q4 F
華仁
13 12 11 13 49
南島
6 4 0 2 12
日期: 03 Mar 17:00     地點: Chai Wan Sports Centre
主隊
南島
12
香港華仁書院 南島學校

兩分比率

三分比率

罰球比率

香港華仁書院 南島學校
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 22.0

Leung Nga Shu
#9
5.0

Kong Shannon
#1
三分入球 1.0

Mo Ching Yeng
#1
0.0

Kareem Abuali
#0
籃板總數 30.0

Leung Nga Shu
#10
18.0

Chun Hei Ryan Chan
#4
助攻 9.0

Lai Yat Kan
#5
2.0

Chun Hei Ryan Chan
#1
偷波 16.0

Leung Nga Shu
#6
7.0

Lueng James Wai Yip
#3
封阻 3.0

Huag Ling Yam
#1
0.0

Kareem Abuali
#0
得分 49.0

Leung Nga Shu
#19
12.0

Szeto Adrian Zhuolang
#4
效率 55.0

Leung Nga Shu
#25
-19.0

Chun Hei Ryan Chan
#3

留言

支持

你支持邊隊?
香港華仁書院 南島學校
在處理您的支持,請耐心等待。
華仁
1. Malcolm Or
2. Leung Joshua Leung
3. Henry Li
南島
----

網站動態

 • Mawiknency
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  16 小時前
 • litfatjj
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  昨天 下午4:37
 • 黃舒婷
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期一 下午4:43
 • 葉漢東
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午5:58
 • Lee Kin Wai
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  星期六 下午4:15