GAME
客隊
拔萃
55
Q1 Q2 Q3 Q4 F
拔萃
17 10 10 18 55
喇沙
5 10 13 13 41
日期: 10 Feb 16:15     地點: Shek Kip Mei Park Sports Centre
主隊
喇沙
41
拔萃男書院 喇沙書院

兩分比率

三分比率

罰球比率

拔萃男書院 喇沙書院
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
兩分入球 17.0

Hon Tin Chi
#4
10.0

廖鈞浩
#5
三分入球 5.0

Wong Man Hong
#3
4.0

廖鈞浩
#2
籃板總數 34.0

Hon Tin Chi
#13
14.0

廖鈞浩
#7
助攻 12.0

Yang Ricky
#9
2.0

廖鈞浩
#2
偷波 7.0

Wong Man Hong
#2
10.0

張浩田
#6
封阻 2.0

Yip Yiu Pong
#1
0.0

陳卓霖
#
得分 52.0

Wong Man Hong
#15
38.0

廖鈞浩
#17
效率 59.0

Wong Man Hong
#21
9.0

張浩田
#7

留言

支持

你支持邊隊?
拔萃男書院 喇沙書院
在處理您的支持,請耐心等待。
拔萃
1. Ng Lai Kam Rebecca
2. Tinchi Hon
喇沙
----

網站動態

 • 李振灃
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  二月二十三日, 2020 下午3:37
 • Lee ho nam
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  二月二十三日, 2020 上午12:26
 • 高耀森
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  二月二十二日, 2020 上午2:16
 • Lai Chun Kiu
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  二月十九日, 2020 上午4:32
 • Yu
  剛剛加入了 OPENBALL HONG KONG。
  二月十六日, 2020 下午3:10